اولین دوره آموزشی در جزیره هنگام
14 تير ماه ۱۳۸۹ برگزاری دوره آموزشی در جزیره هنگام

۱۴ تير ماه ۱۳۸۹ برگزاری دوره آموزشی در جزیره هنگام؛ علاقمندان می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ ۱۰/۴/۸۹ از طریق لینک ثبت نام اقدام نمایند