برگزاری دوره جدید در جزیره هنگام
مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزاری دوره جدید در جزیره هنگام

۵ مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزاری دوره جدید در جزیره هنگام؛ علاقمندان می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ ۱/۵/۸۹ از طریق لینک ثبت نام اقدام نمایند