دانستني هاي غواصي

   تا هنگامي كه روي آب ايستاده ايد و به درون اعماق آن خيره ايد مسلما چيزي نمي بينيد و يا ترسي در دلتان ايجاد مي شود كه شايد ناشي از عمق آب باشد احساس مي كنيد همان طوري كه روي سطح آب دريا را، آرام و صاف مي بينيد زير آب هم همانطور است. اما وقتي كه وارد آب مي شويد گویا وارد يك دنياي ديگر شده ايد؛ دنيايي كه اگر داخل آن شديد آنقدر زيبا است كه تمامي ترستان از بين مي رود و چنان با آن يكرنگ مي شويد كه دقايق را گم مي كنيد. وقتي كه به روي آب برگشتيد تازه مي فهميد كه دنياي خاكي يعني چي؟ تنها چيزي كه مي شنويد سكوت است. صداي نفسهايتان بلندتر ازهمه چيز است كه در گوشتان مي شنويد ماهي هاي رنگارنگي كه اطرافتان شنا مي كنند، گياهان دريايي، مرجانها و نور خورشيد كه از آن بالاها مي تابد را هيچ وقت فراموش نخواهید کرد. اولين باري كه غواصي كردم را يادم نمي رود با اينكه در عمق3–2 متري بیشتر نبودم اما براي من خيلي زيبا بود.آن ماهي كوچك رنگارنگ كه در كنارم بي خيال شنا مي كرد و يا آن طوطياها مرا به حیرت واداشته بودند. وقتي كه به سطح آب برگشتم تازه فهميدم كه كجا بودم. وقتي مي گوييم جهان زيرآب زيباست مسلما بدون هيچ اغراقي است. دريا، زيرآب و زندگي زير آن يك دنياي جدا است دنيايي مستقل از دنياي خاكي روي آب. تا هنگامي كه وارد آن نشويد نمي توانيد به عظمت آن پي ببريد.
حتما ديدن اين دنيا براي يكبار هم شده لازم و ضروري است. سواحل خليج فارس (البته در جاهايي مثل قشم و كيش كه جزايری مرجاني هستند) براي اين امر مناسب تر و داراي شرايط و تشكيلات و امكانات خوبي است. بر خلاف درياي خزر كه براي غواصي تفريحي چيزي وجود ندارد. براي ديدن اين جهان بايد خودتان را مجهز كنيد تا بتوانيد به قلمرو آن پا بگذاريد البته بايد بدانيد كه شما مالك آن نيستيد و تنها به عنوان يك مهمان و ناظر به آنجا مي رويد.

آمادگي رواني از مهمترين معيارهاي غواصي است
   نتايج يك تحقيق نشان داد كه استقامت قلبي ـ عروقي و آمادگي رواني از مهمترين معيارهاي غواصي است كه به يكديگر وابسته بوده و در صورت نبود يكي از اين معيارها كسب نتايج مطلوب ممكن نيست. حسين اسماعيل پور مرندي كارشناس ارشد تربيت بدني در پژوهشي كه به بررسي تاثيرات هشت هفته آموزش غواصي بر آمادگي رواني و استقامت قلبي ـ عروقي كارآموزان پرداخته است،‌ مي‌افزايد هشت هفته آموزش غواصي بر عوامل آمادگي رواني و نيز استقامت قلبي ـ عروقي تاثيري نداشت، ولي اين آموزش توانست روحيه همكاري تيمي را افزايش دهد. محقق در اين مطالعه ميداني ده نفر از نيروهاي لشگر 10 سيد الشهدا را كه به مدت هشت هفته تحت آموزش غواصي قرار گرفته بودند، قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار داد.همچنين، براي سنجش استقامت قلبي ـ عروقي از دستگاه نوارگردان تردميل به منظور تست كوپر استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد: بين هشت هفته آموزش غواصي و آمادگي رواني و استقامت قلبي ـ عروقي ارتباط معني‌داري مشاهده نشد؛ همچنين، بين بعضي از عناصر آموزشي با يكديگر ارتباط معني داري مشاهده شد. اين امر نشان دهنده پايايي دروني عناصر آموزشي است. اين نتايج مي‌افزايد: پيشرفت كارآموزان در اين دوره‌ به عناصر آموزشي متعددي مانند همكاري تيمي، توانايي شنا كردن، عكس‌العمل در مقابل خطرات احتمالي، نگهداري از تجهيزات و ... بستگي داشت. نكته جالب توجه در اين پژوهش اين بود كه بين برخي از اين عناصر آموزشي با برخي از عوامل آمادگي رواني، همبستگي معني داري مشاهده شد، به عنوان مثال همبستگي بين عنصر تعمير و نگهداري با عامل هدفمندي نكته قابل توجهي است، زيرا نشان‌دهنده ارتباط بنيادي اين دو متغير با يكديگر است. محقق پيشنهاد كرده‌ است: زمان دوره‌هاي آموزش غواصي بايد طولاني‌ تر شود تا بتوان به نتايج آمادگي جسماني بهتري دست يافت. همچنين، پژوهش مشابه بايد در وضعيتي اجرا شود كه تعداد بيشتري از آزمودني‌ها در اختيار قرار گيرد.

 
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .