آموزش غواصی ویژه کودکان و نوجوانان

در کلوپ غواصی مروارید خلیج فارس این امکان فراهم شده تا کودکان و نوجوانان شما با بهره گیری از

مربیان مجرب ما، ورزش زیبا و مفرّح غواصی را یاد بگیرند و از بودن در دنیای زیر آب لذت ببرند