افتخارات

تندیس یادبود ثبت عمق، دید و دمای دریاچه سبلان مرتفع ترین و سدرترین دریاچه ایران

گواهینامه مشتری مداری از آکادمی (OxfordCert) انگلستان

گواهینامه مدیریت از انجمن مدیریت ایران (IMA)

لوح تقدیر اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

 تندیس طلایی چهارمین اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار

گواهینامه نشان اعتبار از آکادمی (IQS) انگلستان

گواهینامه مشتری مداری از آکادمی (ISC) استرالیا

 

گواهینامه مدیریت از آکادمی (CCPL) نروژ

گواهینامه کیفیت از انجمن علمی کیفیت ایران (IRSQ)

گواهینامه بهره وری با امضای اساتید دوره از سازمان ملی بهره وری ایران