انجام پروژه

کلوپ غواصی مروارید خلیج فارس با تیم تخصصی غواصی آماده انجام پروژه های مختلف دریایی زیر می باشد :
1. اجرای پروژه های علمی
2. اجرای پروژه های تحقیقاتی
3. اجرای پروژه های اکتشافی
4. اجرای پروژه های صنعتی
5. اجرای پروژه های فیلمبرداری و مستند سازی زیر آب
6. مشاوره و آموزش غواصی برای ارگان ها: سپاه. هلال احمر. آتش نشانی و...
7. امداد رسانی و جستجوی جسد